Αρχιτεκτονική Τοπίου, Επαγγελματικός Χώρος

Αστική Καντίνα

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Πολύζου Χρύσα, Angelova Victoria
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη

Αστική Καντίνα

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Επαγγελματικός Χώρος

Αστική Καντίνα

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Πολύζου Χρύσα, Angelova Victoria
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη