Αρχιτεκτονική Τοπίου

Παραρεμάτια Αναδάσωση

Έργο
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Σχεδιασμού
Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα
Τοποθεσία
Άγιος Ιωάννης Χαλκιδικής

Παραρεμάτια Αναδάσωση

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Παραρεμάτια Αναδάσωση

Έργο
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Σχεδιασμού
Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα
Τοποθεσία
Άγιος Ιωάννης Χαλκιδικής