Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία

Ανακαίνιση Κατοικίας

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Αγγελικάκη Κυριακή, διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Angelova Victoria,  διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός A.Π.Θ.
Τοποθεσία
Χαλκιδική Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2020

Ανακαίνιση Κατοικίας

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία

Ανακαίνιση Κατοικίας

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Αγγελικάκη Κυριακή, διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Angelova Victoria,  διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός A.Π.Θ.
Τοποθεσία
Χαλκιδική Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2020
Επιφάνεια
140 τ.μ.