Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φιλοξενία

Ελιές σε Μαύρο Φόντο

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Boutique Ξενοδοχείου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Παλαιοκατούνα, Θεσπρωτία, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κυριακή, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria

Ελιές σε Μαύρο Φόντο

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φιλοξενία

Ελιές σε Μαύρο Φόντο

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Boutique Ξενοδοχείου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Παλαιοκατούνα, Θεσπρωτία, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κυριακή, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria