Αρχιτεκτονική Έσω, Φιλοξενία

Ελιές σε Μαύρο Φόντο

Έργο
Αρχιτεκτονική Έσω Boutique Ξενοδοχείου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Παλαιοκατούνα, Θεσπρωτία, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κυριακή, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria

Ελιές σε Μαύρο Φόντο

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Έσω, Φιλοξενία

Ελιές σε Μαύρο Φόντο

Έργο
Αρχιτεκτονική Έσω Boutique Ξενοδοχείου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Παλαιοκατούνα, Θεσπρωτία, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κυριακή, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria