Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φιλοξενία

Μέγας Ντράφος.Τριγωνικοί Συσχετισμοί

Το καθαρό σχήμα ενός ισοσκελούς τριγώνου χαραγμένο στο βραχώδες τοπίο του Μέγα Ντράφου των Συβότων Θεσπρωτίας με κλίση περίπου 30%-40% έθεσε τους όρους του σχεδιασμού. Το αντεστραμμένο «Δ» διατάσσει τους κτηριακούς όγκους του ξενοδοχείου στην επικλινή γεωμετρία του και καθορίζει τη θέση και τη μορφολογία των ανοιγμάτων.
Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχειακής Μονάδας με Βίλες
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Αγγελικάκη Κέλλυ, Λαδά Κατερίνα, Γεωργαντζή Νεφέλη, Batis3D (Τρισδιάστατες Απεικονίσεις)
Τοποθεσία
Μέγας Ντράφος, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Ελλάδα

Μέγας Ντράφος.Τριγωνικοί Συσχετισμοί

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φιλοξενία

Μέγας Ντράφος.Τριγωνικοί Συσχετισμοί

Το καθαρό σχήμα ενός ισοσκελούς τριγώνου χαραγμένο στο βραχώδες τοπίο του Μέγα Ντράφου των Συβότων Θεσπρωτίας με κλίση περίπου 30%-40% έθεσε τους όρους του σχεδιασμού. Το αντεστραμμένο «Δ» διατάσσει τους κτηριακούς όγκους του ξενοδοχείου στην επικλινή γεωμετρία του και καθορίζει τη θέση και τη μορφολογία των ανοιγμάτων.
Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχειακής Μονάδας με Βίλες
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Αγγελικάκη Κέλλυ, Λαδά Κατερίνα, Γεωργαντζή Νεφέλη, Batis3D (Τρισδιάστατες Απεικονίσεις)
Τοποθεσία
Μέγας Ντράφος, Σύβοτα Θεσπρωτίας, Ελλάδα

Έτος Μελέτης
2018
Έτος Κατασκευής
Υπό Κατασκευή
Επιφάνεια Κτιριακών Όγκων
825,52 τ.μ.
Επιφάνεια Οικοπέδου
4.127,62 τ.μ.