Σχεδιασμός Τοπίου

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Σχεδιασμός Τοπίου

Έργο
Σχεδιασμός Ιδιωτικών Υπαίθριων Χώρων Μονοκατοικίας
Επικεφαλής
Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Βουρνάζος Θωμάς_SlashCube
Τοποθεσία
Καρδία Θεσσαλονίκης, ΕλλάδαΈτος Μελέτης
2014
Έτος Κατασκευής
2014 - 2015
Επιφάνεια
4.000 τ.μ.