Αρχιτεκτονική Τοπίου

Τοπίο_Σενάρια Διαμονής

Το καθαρό σχήμα ενός ισοσκελούς τριγώνου χαραγμένο στο βραχώδες τοπίο του Μέγα Ντράφου των Συβότων Θεσπρωτίας με κλίση περίπου 30%-40% έθεσε τους όρους του σχεδιασμού. Το αντεστραμμένο «Δ» διατάσσει τους κτηριακούς όγκους του ξενοδοχείου στην επικλινή γεωμετρία του και καθορίζει τη θέση και τη μορφολογία των ανοιγμάτων.
Έργο
Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχειακής Μονάδας με Βίλες
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Σύβοτα Θεσπρωτίας, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κέλλυ, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα

Τοπίο_Σενάρια Διαμονής

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Τοπίο_Σενάρια Διαμονής

Το καθαρό σχήμα ενός ισοσκελούς τριγώνου χαραγμένο στο βραχώδες τοπίο του Μέγα Ντράφου των Συβότων Θεσπρωτίας με κλίση περίπου 30%-40% έθεσε τους όρους του σχεδιασμού. Το αντεστραμμένο «Δ» διατάσσει τους κτηριακούς όγκους του ξενοδοχείου στην επικλινή γεωμετρία του και καθορίζει τη θέση και τη μορφολογία των ανοιγμάτων.
Έργο
Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχειακής Μονάδας με Βίλες
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Σύβοτα Θεσπρωτίας, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κέλλυ, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα