Αρχιτεκτονική Έσω, Αρχιτεκτονική Τοπίου

Φυτώρια Μακεδονίας Τσαμπάζης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Πολύζου Χρύσα
Τοποθεσία
Έκθεση AGROTICA 2020
Ιστοσελίδα
fytoriamakedonias.gr

Φυτώρια Μακεδονίας Τσαμπάζης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Έσω, Αρχιτεκτονική Τοπίου

Φυτώρια Μακεδονίας Τσαμπάζης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Πολύζου Χρύσα
Τοποθεσία
Έκθεση AGROTICA 2020
Ιστοσελίδα
fytoriamakedonias.gr