Φιλοξενία

Μεταίχμιο Γης και Ουρανού

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχείου 5*
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Σχεδιασμού
Βουρνάζος Θωμάς Slashcube.ch (τρισδιάστατες απεικονίσεις), Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Τσονούλης Νικόλαος
Τοποθεσία
Ζάβια, Θεσπρωτία, Ελλάδα

Μεταίχμιο Γης και Ουρανού

Title:

Description:

Φιλοξενία

Μεταίχμιο Γης και Ουρανού

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχείου 5*
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Σχεδιασμού
Βουρνάζος Θωμάς Slashcube.ch (τρισδιάστατες απεικονίσεις), Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Τσονούλης Νικόλαος
Τοποθεσία
Ζάβια, Θεσπρωτία, Ελλάδα