Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία

Σχεδιαστική Πρόκληση

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Angelova Victoria,  διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός A.Π.Θ.
Τοποθεσία
Θάσος, Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2020

Σχεδιαστική Πρόκληση

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία

Σχεδιαστική Πρόκληση

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Angelova Victoria,  διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός A.Π.Θ.
Τοποθεσία
Θάσος, Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2020Επιφάνεια
38 τ.μ.