Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φιλοξενία

Κυβικές Εγγραφές

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχειακής Μονάδας με Βίλες και 5* Ξενοδοχείου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Ζάβια, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κυριακή, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria

Κυβικές Εγγραφές

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φιλοξενία

Κυβικές Εγγραφές

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου Ξενοδοχειακής Μονάδας με Βίλες και 5* Ξενοδοχείου
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Ζάβια, Ελλάδα
Ομάδα σχεδιασμού
Αγγελικάκη Κυριακή, Μπίκος Νικόλαος, Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria