Αρχιτεκτονική Τοπίου

Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων σε Συγκρότημα Κατοικιών

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα σχεδιασμού
Βουρνάζος Θωμάς Slashcube.ch (τρισδιάστατες απεικονίσεις), Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria

Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων σε Συγκρότημα Κατοικιών

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων σε Συγκρότημα Κατοικιών

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα σχεδιασμού
Βουρνάζος Θωμάς Slashcube.ch (τρισδιάστατες απεικονίσεις), Πολύζου Χρύσα, Σιδηροπούλου Νένα, Angelova Victoria