Αρχιτεκτονική Έσω, Επαγγελματικός Χώρος

Παιδιατρείο
"Σύγχρονη Παιδιατρική & Εφηβική Φροντίδα"

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Έτος Μελέτης & Κατασκευής
2016
Επιφάνεια
110 τ.μ.

Παιδιατρείο

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Έσω, Επαγγελματικός Χώρος

Παιδιατρείο
"Σύγχρονη Παιδιατρική & Εφηβική Φροντίδα"

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Έτος Μελέτης & Κατασκευής
2016
Επιφάνεια
110 τ.μ.