Αρχιτεκτονική Τοπίου

Άξονας Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας
Σχεδιασμός Αστικού Τοπίου

Έργο
Πρόταση Ανάπλασης του Άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Σχεδιασμού
Πολύζου Χρύσα, Καρατόλιος Νικόλαος, Σάλεμ Σάμουελ - Αλέξιος
Τοποθεσία
Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2012

Άξονας Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Άξονας Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας
Σχεδιασμός Αστικού Τοπίου

Έργο
Πρόταση Ανάπλασης του Άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Σχεδιασμού
Πολύζου Χρύσα, Καρατόλιος Νικόλαος, Σάλεμ Σάμουελ - Αλέξιος
Τοποθεσία
Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2012