Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία, Φιλοξενία

Νεροκούρου + Airbnb

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Τουριστικών Διαμερισμάτων
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Γεωργαντζή Νεφέλη, Λαδά Κατερίνα
Τοποθεσία
Χανιά Κρήτης, Ελλάδα

Νεροκούρου + Airbnb

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία, Φιλοξενία

Νεροκούρου + Airbnb

Έργο
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Τουριστικών Διαμερισμάτων
Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Γεωργαντζή Νεφέλη, Λαδά Κατερίνα
Τοποθεσία
Χανιά Κρήτης, Ελλάδα


Έτος Μελέτης
2017
Έτος Κατασκεύης
Υπό κατασκευή
Επιφάνεια
132 τ.μ.