Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία

Αστική κατοικία

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Σιδηροπούλου Νένα, διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ., Angelova Victoria,  διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός A.Π.Θ.
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2019

Αστική κατοικία

Title:

Description:

Αρχιτεκτονική Έσω, Κατοικία

Αστική κατοικία

Επικεφαλής
Δρ Καρακινάρη Ζωή
Ομάδα Συνεργασίας
Σιδηροπούλου Νένα, διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ., Angelova Victoria,  διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός A.Π.Θ.
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Έτος Μελέτης
2019Επιφάνεια
70 τ.μ.