“By The Sea. Garden in Polichrono, Chalkidiki”

10/12/2009
5_khpos_HARAKA-1α-1280x1691.jpg

Architectopia – M. Ananiadou – Tzimopoulou 2009
Karakinari Z. and Tsiouma B. (team)

“By The Sea. Garden in Polichrono, Chalkidiki”
Garden & Quality of Life, Issue 3
Pp 52-57