ARCHITECTURE IN, HOSPITALITY

Olives on Black Rocks

Project
Architectural In of Boutique Hotel
Project Manager
Dr Karakinari Zoi
Design Team
Aggelikaki Kyriaki, Angelova Victoria, Bikos Nikolaos, Polyzou Chrysa, Sidiropoulou Nena
Site
Palaiokatouna, Thesprotia, Greece

Olives on Black Rocks

Title:

Description:

ARCHITECTURE IN, HOSPITALITY

Olives on Black Rocks

Project
Architectural In of Boutique Hotel
Project Manager
Dr Karakinari Zoi
Design Team
Aggelikaki Kyriaki, Angelova Victoria, Bikos Nikolaos, Polyzou Chrysa, Sidiropoulou Nena
Site
Palaiokatouna, Thesprotia, Greece