HOSPITALITY, LANDSCAPE ARCHITECTURE

Olives in Stone-Scape

Project
Landscape Architecture of Boutique Hotel
Project Manager
Dr Karakinari Zoi
Design Team
Aggelikaki Kyriaki, Angelova Victoria, Bikos Nikolaos, Polyzou Chrysa, Sidiropoulou Nena
Site
Palaiokatouna, Thesprotia, Greece

Olives in Stone-Scape

Title:

Description:

HOSPITALITY, LANDSCAPE ARCHITECTURE

Olives in Stone-Scape

Project
Landscape Architecture of Boutique Hotel
Project Manager
Dr Karakinari Zoi
Design Team
Aggelikaki Kyriaki, Angelova Victoria, Bikos Nikolaos, Polyzou Chrysa, Sidiropoulou Nena
Site
Palaiokatouna, Thesprotia, Greece