ARCHITECTURE IN

Luxury Hospitality

Project
Architectural In of Boutique Hotel
Project Manager
Dr Karakinari Zoi
Design Team
Aggelikaki Kyriaki, Angelova Victoria, Bikos Nikolaos, Polyzou Chrysa, Sidiropoulou Nena
Site
Sivota, Thesprotia, Greece

Luxury Hospitality

Title:

Description:

ARCHITECTURE IN

Luxury Hospitality

Project
Architectural In of Boutique Hotel
Project Manager
Dr Karakinari Zoi
Design Team
Aggelikaki Kyriaki, Angelova Victoria, Bikos Nikolaos, Polyzou Chrysa, Sidiropoulou Nena
Site
Sivota, Thesprotia, Greece