CULTURE, LANDSCAPE ARCHITECTURE

Dohiariou Monastery

Project
Design of Dohiariou Monastery's Outdoor Spaces
Project Manager
Karakinari Zoi
Team
Georgantzi Nefeli, Lada Katerina
Site
Sohos, Thessaloniki, Greece

Dohiariou Monastery

Title:

Description:

CULTURE, LANDSCAPE ARCHITECTURE

Dohiariou Monastery

Project
Design of Dohiariou Monastery's Outdoor Spaces
Project Manager
Karakinari Zoi
Team
Georgantzi Nefeli, Lada Katerina
Site
Sohos, Thessaloniki, GreeceProject Date
2017
Year of Constuction
Under Construction
Area
400.67 sq.m.
Photography
Karakinari Zoi