“Αρχιτεκτονική Τοπίου της Πόλης ή αρχιτεκτονική του αστικού τοπίου”

10/12/2011
Scanned-Section-1b-1280x1753.jpg

Ανανιάδου – Τζημοπούλου, Μ., Καρακινάρη, Ζ. και Τσιούμα, Β. 2011.
“Αρχιτεκτονική Τοπίου της Πόλης ή αρχιτεκτονική του αστικού τοπίου”
Παπαδημητρίου, Ε. και Υφαντής, Γ. (επιμ. εκδ.), Δυτική Θεσσαλονίκη: Ένα πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθησης» για την αειφορία.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού – Ευόσμου, Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Θεσσαλονίκη, ΚΠΕ Ελευθέριου – Κορδελιού
Σελ. 56-62