“Παρά Θιν’ Αλός, Κήπος στο Πολύχρονο Χαλκιδικής”

20/05/2009
5_khpos_HARAKA-1α-1280x1691.jpg

Αρχιτεκτοπία – Μ. Ανανιάδου – Τζημοπούλου 2009
Καρακινάρη Ζ. και Τσιούμα Β. (συνεργ.)
“Παρά Θιν’ Αλός, Κήπος στο Πολύχρονο Χαλκιδικής”
Κήπος & ποιότητα ζωής, Τεύχος 3
Σελ 52-57