“Υδάτινα αστικά τοπία”

20/12/2009
Scan0006a-1280x1856.jpg

Καρακινάρη Ζ. 2009.
“Υδάτινα αστικά τοπία”
Belgrade Designing Growth, Καλογήρου Ν. – Βεργόπουλος Σ. – Αδηλενίδου Γ. (επιμ.)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
Σελ. 110-115