“Η Αρχιτεκτονική Τοπ(ι)ογραφία στο έργο του Enric Miralles”

22/12/2014
Scan0003a-1280x1810.jpg

Conenna, C. και Καρακινάρη, Ζ. 2014.
“Η Αρχιτεκτονική Τοπ(ι)ογραφία στο έργο του Enric Miralles”
Enric Miralles Αρχιτέκτων, C. Conenna και Κ. Τσουκαλά (επιμ.)
Εκδόσεις Επίκεντρο
Θεσσαλονίκη