“Αρχιτεκτονική τοπίου: 100 έργα για την πόλη. Θεσσαλονίκη 2012”

20/12/2012
Scan0001a-1280x906.jpg

Καρακινάρη, Ζ. 2012.
Υγροτοπικά τοπία Δυτικής Παράκτιας Θεσσαλονίκης. Κατάλογος έκθεσης “Αρχιτεκτονική τοπίου: 100 έργα για την πόλη. Θεσσαλονίκη 2012”.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
Εκδόσεις Ζήτη
Σελ. 99

 

Καρακινάρη, Ζ. και Κούλαλη, Π. 2012.
Διαμόρφωση πάρκου επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Κατάλογος έκθεσης “Αρχιτεκτονική τοπίου: 100 έργα για την πόλη. Θεσσαλονίκη 2012”.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
Εκδόσεις Ζήτη
Σελ. 28